Co-lider

Discografia com a Co-lider.
Com a compositora i autora, Giulia Valle ha estat premiada en diverses ocasions, i és considerada como una de les figures més emblemàtiques del jazz actual europeu.