Mariola Membrives “Omega” – Palencia – Aie en ruta.  • Músicos: