ContacteManagement: Rosa M. Galbany
rosa.galbanyprod@gmail.com
(+34) 607 169 494


Press Agent: Dustin Guerri
dustinguerri@gmail.com
(+34)  692 342 642.